Shamballa a Reiki

Shamballa i Reiki jsou láskyplné a velmi vzácné dary pro lidstvo mající sloužit k jeho duchovnímu pozvedání a léčení. Jedná se o starobylé posvátné energie. Používali je naši dávní předkové z velmi vyspělých civilizací před námi (Atlantiďané, Mayové), jejichž potomci si je předávali z generace na generaci formou zasvěcení pro dnešní dobu transformace a vzestupu Země a lidstva, abychom je mohli používat jako nástroj pro urychlení našeho probouzení do Světla a Lásky, kam všichni vývojově spějeme z dosavadní doby temna, která by měla brzo skončit. Náš vývoj a evoluce na Zemi neprobíhá lineárně. Probíhá exponenciálně a nyní jsme na vrcholném vzestupu odpíchnutí ode dna nejhlubšího odklonu od přírody, lásky a pravého Bytí. Nyní už nejde o vývoj trvající miliardy či miliony let, nyní je potřeba využít každý okamžik. Je to nesmírně důležitá doba, ve které žijeme, a tyto vzácné energie, které nám byly darovány Mistry, můžeme používat dle libosti k léčení naší duše, našeho těla, našich vztahů i vztahu k Matce Zemi, našemu životu, poslání a k vyššímu uvědomění. Jsou jedním z mnoha možných způsobů urychlení naší cesty za Světlem, Poznáním, Láskou a Zdravím.

Rozdíl mezi Shamballou a Reiki

Oba typy energií k nám byly seslány pro léčení těla i duše a transformaci lidstva na Zemi a oba jsou láskyplné, léčivé a neubližující. Shamballa přišla později, je nadstavbou Reiki. Je něčím, co v sobě Reiki již zahrnuje a zahrnuje v sobě ještě mnohem více. Pochází z vyšších sfér než Reiki a proniká hlouběji i do vědomí člověka, je jemnější, a přesto výrazně silnější. Na rozdíl od Reiki ji při léčení necítíte jako teplo. Můžete však mít silné vizuální vjemy. Já například vidím zářivě fialovou a zelenou barvu, cítím neuvěřitelně silné a krásné vysoké vibrace v mozku a tah v lebce směrem vzhůru a přitom se mnou komunikují Světelné Bytosti, Archandělé a Mistr Saint German a další. Při Reiki vidím indigově modré světlo a cítím vibrace v dlaních a teplo.

Shamballa je pro ty, kteří mají již zkušenosti s energií Reiki a pro ty, kteří na sobě již vědomě duchovně pracují. Reiki je vhodná pro každého a téměř v každé situaci, má více fyzické účinky než duchovní a když jste léčeni pomocí Reiki, cítíte téměř vždy teplo až horko z dlaní terapeuta. Reiki je metoda, při které má terapeut položené dlaně na nebo nad tělem klienta a ten cítí teplo a uvolnění bloků v dané oblasti. To může trvat několik minut až hodinu. Mě osobně se energie Reiki spouští z dlaní automaticky při každé terapii jakmile na klientovi začnu pracovat. Klientům je to velmi příjemné. Přenos energie a symbolů Shamballa je rychlý a zatím nemůže být použit pro každého. Intenzita a míra přenosu Shambally není závislá na čase, i obrovský přenos trvá jen pár okamžiků. Když klient není v dané chvíli na Shamballu neladěn, přenos této energie se neuskuteční. Shamballou léčím maximálně 1 klienta denně po dobu několik minut a vím kdy ji mohu použít. 

Shamballa

Energetické léčení Shamballou Shamballa 1024 je tedy nově probuzená metoda energetického léčení, zvyšování duchovního vědomí a rozvoje osobnosti a metoda k otevírání mimosmyslových schopností, která pro své vysoké vibrace nemohla být dnešní civilizací používána dříve než v posledních několika letech, kdy se Země očišťuje a zvyšují se její vibrace. Obsahuje tisíce symbolů. Číslo 1024 se vztahuje k místu jejich původu, k 10. úrovni existence ve 24. dimenzi, tedy k jedné z nejvyšších dimenzí přístupných z planety Země. Shamballu nám sesílají nanebevzatí Mistři, Tvůrci křídel a další Bytosti Světla jako například Archandělé a je předávána a šířena dál skrze lidské Mistry Shambally formou zasvěcení, jako jeden z nástrojů, který má sloužit k probouzení a urychlení našeho vývoje. Pomáhá otevřít srdce, vyléčit staré rány a nevyřešené problémy a zbavit se toho, co nás tíží a zdržuje ve vývoji a co nám už nepatří, tak, aby lidstvo dospělo k životu v dokonalé harmonii a lásce a už nikdy neopakovalo staré chyby. U zasvěcených, ale i u léčených Shamballou vyvolávají symboly energetickou i buněčnou změnu, která vystřelí tělo i mysl ze 3D relity do vyšších úrovní, až se pro vás přístup do vyšších sfér stane naprosto samozřejmým a budete žít v lásce a pohodě i v situacích, které vás dříve dokázaly vykolejit. Současně se zvýší vaše vnímavost odlišit ve vztazích pravdu od lži a snadněji se budete správně rozhodovat.

Při přenosu jsou konkrétní symboly a jejich počet přenášeny nezávisle na vůli terapeuta přímo do aury léčeného. Léčivých symbolů jsou tisíce a nemá smysl si je pamatovat. Při mém zasvěcování jsem některé konkrétní symboly viděla se snášet z nebe. Výběr symbolů je při léčení zbaven vůle léčitele i léčeného a je plně ponechán na Vyšší vůli, je předáno to, co je potřeba. Ukotvením symbolů v energetickém systému jedince je nastartováno léčení, které nějakou dobu trvá. Shamballa je stejně jako Reiki inteligentní energie a sama si najde místo, které má harmonizovat a léčit. Zvyšuje naše vibrace a tím připravuje naše tělo na zbavení se nemocí všech typů na fyzické i psychické úrovni.