Tejpování

Taping nebo-li tejpování je metoda, kdy za pomocí speciálních lepících pásek nalepených na kůži v problémové oblasti dochází k pasivní podpoře kloubů a vazů.

Tejpování je častou indikací v oblasti sportovní i terapeutické medicíny. Ve sportu je taping čím dál více využívaný pro stabilizaci kloubních struktur jako prevence proti poškození kloubů a šlach nebo pro posílení stability již narušeného kloubu po úrazech nebo nadměrném a častém přetěžování..

V rámci terapie se taping užívá jako pasivní podpora, jež má za úkol ulevit namáhanému kloubu a snížit přetěžování dané oblasti. Díky tapingu je poškozená část pohybového aparátu méně náchylná k přetěžování a postižená část je udržována ve fyziologicky optimální poloze.

Účinky:

 • regulace svalového napětí a tím zlepšení svalové funkce

 • snížení městnání v krevním a lymfatickém oběhu.

 • tlumení bolesti

 • podpora funkce kloubů zvýšením stability, korigováním směru pohybu a stimulací proprioreceptorů

 • ovlivňuje neuro-reflexní funkce

Využití:

 • bolesti opěrného systému, bloky, ischialgie

 • bolesti svalů a kloubů

 • léčba zánětů, otoků a hematomů

 • prevence zranění: náročný a namáhavý výkon, nezvyklý terén,

 • u  dříve poraněných kloubů, kde jsou volnější vazy, nebo zhojení jizvami, dále u zvýšené námahy po vyléčení poranění

 • vadné držení těla, skolióza

 • ošetření při přetížení kloubu např tenisový loket

 • bolesti hlavy

 • artrózy

 • ochrnutí, obrna

 • spastická postižení (zvýšení svalového napětí)

 • podvrtnutí, vykloubení

 • polyneuriopatie

 • bolestivá menstruace

 • močová inkontinence